Namn

Kjellstrand Camilla

Titel

Lärare fritidshem, mentor Förskoleklass, klass 1 och klass 2

Telefon

0565-155 16, 070-187 08 20

E-post

camilla.kjellstrand@sunne.se

Adress

79. Klättenskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Stöpafors, 686 93 Sunne