Namn

Bäcklund Ann-Charlotte

Titel

Lärare, mentor klass 4 och klass 5

Telefon

0565-155 16

E-post

ann-charlotte.backlund@sunne.se

Adress

79. Klättenskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Stöpafors, 686 93 Sunne