Namn

Viper Gunilla

Titel

Specialpedagog, kommunens ambassadör i hörselfrågor

Telefon

0565-164 26

E-post

gunilla.viper@sunne.se

Adress

83. Gräsmark 686 80 Sunne

Besöksadress

Skolvägen 1 686 98 Gräsmark

Mobiltelefon

076-828 45 55