Nyckel- och brickansvarig (förvaltade), admin. för hemsidan, ärenderegistrering

Namn

Sunne Fastighets AB Hyres administratör

Telefon

0565-179 65

E-post

fastighet@sunne.se

Till mer information

Sunne Fastighets AB

Besöksadress

Brårudsallén 8

Öppettider

7-9, 9.30-12.30, 13.30-16