Enhetschef personliga assistansgrupper, Brogårdsgatans gruppboende och Skogsgläntan.

Namn

Jensen Niklas

Titel

Enhetschef LSS

Telefon

0565-164 41

E-post

niklas.jensen@sunne.se

Adress

43. 686 80 Sunne

Besöksadress

Långgatan 27