Tina är handläggare för avgifter inom särskilt boende.

Namn

Johansson Tina

Titel

Handläggare avgifter i särskilt boende

Telefon

0565-163 14 vardagar kl.8-12

E-post

tina.johansson@sunne.se

Adress

28. Avgiftshandläggare, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45