Tina är handläggare för avgifter inom särskilt boende.

Namn

Johansson Tina

Titel

Handläggare avgifter i särskilt boende

Telefon

0565-163 14 kl.8-10

E-post

tina.johansson@sunne.se

Adress

Postkod 28, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45