Inger jobbar som biståndshandläggare i Lysviks församling och på Allégården östra.

Namn

Hult Inger

Titel

Biståndshandläggare

Telefon

0565-163 00 kl.8-10

E-post

inger.hult@sunne.se

Adress

Postkod: 28, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45