Inger jobbar som biståndshandläggare i Lysviks församling och på Allégården östra.

Namn

Hult Inger

Titel

Handläggare bistånd

Telefon

0565-16287

E-post

inger.hult@sunne.se

Adress

Postkod: 28, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45