Tjänsteledig 50% fram till juni 2021.

Namn

Jennifer Schreier

Titel

Administratör, dödsbo och ekonomiskt bistånd begravningskostnader, återsök

Telefon

0565-16257

E-post

jennifer.schreier@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44