Namn

Ullenius Martina

Titel

Enhetschef Individ och familjeomsorg

Telefon

0565-16264

E-post

martina.ullenius@sunne.se

Adress

29. IFO, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44