Emma Wiksten är föräldraledig.

Namn

Wiksten Emma

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

E-post

emma.e.wiksten@sunne.se

Adress

29. IFO, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38, Sunne