Tjänstledig tillsvidare.

Namn

Olsson Jennifer

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

Telefon

0565-162 61

E-post

jennifer.m.olsson@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44