Hilde Nilsen vikarierar för Ninni Hedberg som är föräldraledig tom 201201. 

Namn

Nilsen Hilde

Titel

Socialsekreterare, utredning kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Telefon

0565-161 88

E-post

hilde.nilsen@sunne.se

Adress

29.Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Mobiltelefon

072-204 57 42