Inom stöd och omsorg finns två verksamheter, se även kontaktkort längre ned på sidan. 

  • Individstöd
    Här hanteras ärenden om: individ- och familjeomsorg, LSS/handikappomsorg, barn och ungdom, elevhälsan, psykiatri
  • Vård och omsorg
    Här hanteras ärenden om: äldreomsorg, boenden, hemtjänst och hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Namn

Stöd och omsorg 

Till mer information

Till mer information om Stöd och omsorg