Överförmyndarnämnden handlägger ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Du kan också e-posta overformyndarnamnden@sunne.se

Namn

Eriksson Lena

Titel

Överförmyndarhandläggare

Telefon

0565-160 12, vardagar kl 8.30 - 11.30

E-post

lena.eriksson@sunne.se

Till mer information

Läs mer om Överförmyndarnämndens ansvarsområden

Fakturareferens

SU71000

Adress

30. Överförmyndarnämnden 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45