Tjänsten som Kultur- och näringslivschef är inte tillsatt. 

Namn

Näringslivsenheten 

E-post

naringsliv@sunne.se

Till mer information

Näringsliv

Adress

36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 39, Bibliotekshuset