Namn

Olsson Linnea

Titel

Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-162 62

E-post

linnea.olsson@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6