Namn

Nilsson Daniel

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-160 61

E-post

daniel.nilsson1@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6