Namn

Klättens fritidshem, Stöpafors 

Telefon

070-187 08 20

Adress

Postkod: 79, 686 80 Sunne

Besöksadress

Klättenskolan, Stöpafors