Namn

Håkansson Linnea

Titel

Förskollärare

Telefon

0565-157 10

E-post

linnea.hakansson@sunne.see

Adress

69.Regnbågen, 68680 Sunne

Besöksadress

Skolv.1, 68698 Gräsmark

Mobiltelefon

070-106 26 67