Ring 112 för att larma vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Namn

Giftinformation Icke akuta fall

Titel

Telefonrådgivning

Telefon

010-456 6700, dygnet runt

 

 

Telefonrådgivning för giftinformation  010-456 6700 är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Du får direkt tala med en specialutbildad apotekare.