Samtliga val brukar vara färdigräknade cirka två veckor efter valdagen.

Länsstyrelserna utför den slutliga rösträkningen. Alla röster som räknats på valnatten räknas ännu en gång och länsstyrelserna redovisar även antal röster för alla partier samt personröster.

Resultaten publiceras på www.val.se i takt  med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna.

Valnämnden i varje kommun räknar de sena förtidsrösterna vid en  uppsamlingsräkning. Resultatet av uppsamlingsräkningen redovisas löpande på www.val.se. Även rösterna från  uppsamlingsräkningen transporteras sedan till länsstyrelserna för en andra  räkning.

När länsstyrelserna är färdiga med räkningen av samtliga röster för riksdagsvalet fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som  tar plats i riksdagen. 

Länsstyrelserna fastställer sedan resultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige. Samtliga val brukar vara  färdigräknade cirka två veckor efter valdagen. 

Val 2018

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Mera information kommer att läggas ut på webben efter hand.

Vallokaler och förtidsröstning

Information om förtidsröstning och vilka vallokaler som gäller vid valet 2018 läggs ut senare.

Använd din rösträtt

Kommunalval görs vart fjärde år. Ta vara på din demokratiska rättighet att rösta, vilket inte är självklart i hela världen. Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i riksdagsval, kommunalval, landstingsval, EU-val, folkomröstningar med mera.

Till alla som finns med i röstlängden skickas ett röstkort. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Rätt att rösta i allmänna val

Val till riksdagen

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet. Läs mer om rösträtt för utlandssvenskar här

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen och vara är folkbokförd i kommunen/landstinget. Du ska vara svensk medborgare eller medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge. 
Rätt att rösta har även den som är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Politiker i Sunne kommun

Du som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete. På sidan Så här styrs Sunne kommun, se under rubriken Länkar, finns information om nämnder, styrelser och valda ledamöter i Sunne kommun.

Valmyndigheten och valnämnden i Sunne

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet i Sverige som har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar. På deras webbplats www.val.se finns information om det svenska valsystemet, röstprocessen och valresultat.

Valnämnden i Sunne kommun är tillsatt för att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet och träder i kraft när det är val.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Länkar