Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Socialutskottet 31 juli anslås 31 juli och tas ned 24 augusti.

Drift- och servicenämnd 28 maj anslås 10 juli och tas ned 1 augusti

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Kungörelse om att detaljplan del av Holmby har vunnit laga kraft

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.