Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Socialutskottet 18 februari anslås 21 februari och tas ned 16 mars

Allmänna utskottet 19 februari anslås 20 februari och tas ned 13 mars

Bildningsutskottet 17 februari anslås 20 februari och tas ned 13 mars

Överförmyndarnämnden 17 februari anslås 19 februari och tas ned 12 mars

Kommunfullmäktige 10 februari anslås 12 februari och tas ned 5 mars

Kommunstyrelsen 28 januari anslås 30 januari och tas ned 21 februari

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Granskning: förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken, Sunne kommun, Värmlands län

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.