Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Kommunstyrelsen 27 oktober anslås 29 oktober och tas ned 20 november

Överförmyndarnämnden 19 oktober anslås 22 oktober och tas ned 13 november

Budgetberedningen 19 oktober anslås 20 oktober och tas ned 11 november

Gemensam drift- och servicenämnd 24 september anslås den 20 oktober och tas ned 11 november

Kommunstyrelsen 12 oktober anslås 19 oktober och tas ned 10 november

Bildningsutskottet 12 oktober anslås 19 oktober och tas ned 10 november

Allmänna utskottet 14 oktober anslås 16 oktober och tas ned 9 november

Socialutskottet 13 oktober anslås 16 oktober och tas ned 9 november 

Kommunfullmäktige 12 oktober anslås 15 oktober och tas ned 6 november

Miljö- och bygglovsnämnden 12 oktober anslås 14 oktober  tas ned 5 november.

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

För närvarande finns det inga aktuella kungörelser.

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.