Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Miljö- och bygglovsnämnden 23 marsanslås 27 mars o tas ned 20 april

Socialutskottet 24 mars anslås 27 mars och tas ned 20 april

Allmänna utskottet 25 mars anslås 26 mars och tas ned 17 april

Bildningsutskottet 23 mars anslås 26 mars och tas ned 17 april

Drift- och servicenämnden 20 februari anslås den 25 mars och tas ned 16 april

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Granskning: förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken, Sunne kommun, Värmlands län

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.