Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Allmänna utskottet 27 juni
Anslaget sätts upp 2 juli och tas ned 24 juli

Socialutskottet 26 juni
Anslaget sätts upp 2 juli tas ned 24 juli

Fryksdalens Samordningsförbund 25 maj
Sätts upp 25 juni och tas ned 20 juli

Miljö- och bygglovsnämnden
Anslaget sätts upp 28 juni och tas ned 19 juli

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de ovanför den här texten.