Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Miljö- och bygglovsnämnden den 19 november, (omedelbar justering § 92) anslogs 19 november och tas ned 11 december

Bildningsutskottet den 12 november anslogs 16 november och tas ned den 10 december

Allmänna utskottet den 14 november anslogs 16 november och tas ned den 10 december

Socialutskottet den 13 november anslogs 15 november och tas ned den 7 december

Allmänna utskottet den 14 november, § 202, anslogs 14 november och tas ned den 6 december

Kommunfullmäktiges protokoll den 5 november anslogs 9 november och tas ned den 3 december

Fryksdalens Samordningsförbunds protokoll den 19 oktober anslogs den 2 november och tas ned den 24 november

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de längst upp till höger på den här sidan.