Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Överförmyndarnämnden 20 september anslås 24 september och tas ned 18 oktober

Allmänna utskottet 15 september anslås 17 september och tas ned 11 oktober

Socialutskottet 14 september anslås 17 september och tas ned 11 oktober

Bildningsutskottet 13 september anslås 16 september och tas ned 8 oktober

Värmlands läns Kalkningsförbund 31 augusti anslås 14 september och tas ned 28 september 

Kommunfullmäktige 6 september anslås 9 september och tas ned 1 oktober

Miljö- och bygglovsnämnden 23 augusti anslås 1 september och tas ned 23 september

Kommunstyrelsen 24 augusti anslås 27 augusti och tas ned 20 september 

Socialutskottet 26 augusti anslås 26 augusti och tas ned den 17 september

Överförmyndarnämnden 23 augusti anslås 26 augusti och tas ned den 17 september

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning

Kungörelser

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.