Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Hjälpmedelsnämnden 12 maj anslås den 19 maj och tas ned 10 juni

Kommunstyrelsen 16 maj, anslås 16 maj och tas ned 7 juni

Kommunstyrelsen 12 maj, anslås 16 maj och tas ned 7 juni

Kommunfullmäktige 2 maj anslås 6 maj och plockas ned 30 maj

Miljö- och bygglovsnämnden extra möte 25 april anslås 3 maj och tas ned 25 maj

Bildningsutskottet 25 april anslås 2 maj och tas ned den 24 maj

Allmänna utskottet 27 april anslås 29 april och tas ned den 23 maj

Socialutskottet 26 april anslås 28 april och tas ned 20 maj

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning

Kungörelser och tillkännagivanden

Finns det aktuella underrättelser, så visas de i nyhetslistan nedan.

Antagen detaljplan för parkeringsplats och infart till Sundsvik 10:10

Detaljplanen för parkeringsplats och infart till Sundsvik 10:10 antogs av kommunstyrelsen 2022-05-12. Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen. Läs mer om detaljplanen här

Förslag till ny renhållningsordning med avfallsföreskrifter

Fram till den 6 juni kan du lämna synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning. Förslaget som omfattar Sunne,Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner finns utställt för granskning under perioden 2022-05-03 – 2022-06-03 på biblioteket och på sunne.se Läs mer om förslaget om renhållningsordning här