Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Socialutskottet 17 maj anslås den 17 maj och tas ned 10 juni

Kommunfullmäktige 13 maj anslås 15 maj och tas ned 7 juni

Bildningsutskottet 13 maj anslås 15 maj och tas ned den 13 juni

Budgetberedningen 13 maj anslås 15 maj och tas ned 7 juni

Hjälpmedelsnämnden 8 maj - direktjusterad paragraf, § 31 anslås den 9 maj och tas ned den 30 maj

Valnämnden 25 april anslås den 2 maj och tas ned den 24 maj

Kommunstyrelsen 29 april anslås den 2 maj och tas ned den 24 maj

Miljö- och bygglovsnämnden 15 april anslås den 24 april och tas ned den 16 maj 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

Bygglov skyltar centrala Sunne. Anslogs 2019-04-23 och tas bort 2019-05-15. 

 

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande. 

Finns aktuella kungörelser visas de längst upp till höger på den här sidan.