Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Gemensamma drift- och servicenämnden 2021-11-12 anslås 8 december och tas ned 30 december

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2021-11-29 §55 anslås 8 december och tas ned 30 december

Kommunstyrelsen 30 november anslås 2 december och tas ned 27 december

Kommunfullmäktige 22 november anslås 26 november och tas ned 20 december

Bildningsutskottet 17 november anslås 19 november och tas ned den 13 december

Hjälpmedelsnämnden 12 november anslås den 19 november och tas ned den 11 december

Allmänna utskottet 17 november anslås den 19 november och tas ned den 13 december

Socialutskottet 16 november anslås den 18 november och tas ned den 10 december

Överförmyndarnämnden anslås den 18 november och tas ned den 10 december

Miljö- och bygglovsnämnden anslås den 18 november och tas ned 10 december.

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning

Kungörelser

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.