Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Miljö- och bygglovsnämnden 7 oktober anslås 14 oktober och tas ned den 5 november

Kommunstyrelsen 1 oktober anslås den 3 oktober och tas ned den 25 oktober

Överförmyndarnämnden 23 september anslås den 26 september och tas ned den 18 oktober

Miljö- och bygglovsnämnden 23 september (extra sammanträde) anslås den 23 september och tas ned den 15 oktober.

Allmänna utskottet 18 september anslås den 23 september och tas ned den 15 oktober

Bildningsutskottet 16 september anslås den 23 september och tas ned den 15 oktober

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande. 

Finns det aktuella kungörelser, så visas de ovanför denna text.

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.

Beslut om upphävande av detaljplan för Hensgård