Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Socialutskottet 20 september anslås 26 september och tas ned 18 oktober

Allmänna utskottet 21 september anslås 26 september och tas ned 18 oktober

Kommunfullmäktige 19 september anslås 23 september och tas ned 17 oktober

Bildningsutskottet 19 september anslås 23 september och tas ned 17 oktober

Överförmyndarnämnden 19 september anslås 19 september och tas ned 11 oktober

Valnämnden 14 september, anslås 20 september och tas ned 12 oktober

Miljö- och bygglovsnämnden 12 septemberanslås 16 september och tas ned 10 oktober

Kommunstyrelsen 8 september anslås 9 september och tas ned 3 oktober

Värmlands läns Kalkningsförbund 11 augusti anslås 8 september och tas ned 29 september

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning