Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Miljö- och bygglovsnämnden extramöte 7 juni anlsås 10 juni och tas ned 2 juli

Kommunstyrelsen 1 juni anslås 4 juni och tas ned 28 juni

Hjälpmedelnämnden 12 maj anslås 26 maj och tas ned 17 juni

Miljö- och bygglovsnämnden 17 maj anslås 24 maj och tas ned 15 juni

Överförmyndarnämnden 17 maj anslås 24 maj och tas ned 15 juni

Bildningsutskottet 17 maj anslås 21 maj och tas ned 14 juni

Allmänna utskottet 19 maj anslås 21 maj och tas ned 14 juni

Socialutskottet 18 maj anslås 21 maj och tas ned 14 juni

Kommunfullmäktige 17 maj anslås 21 maj och tas ned 14 juni

Budgetberedningen 11 maj anslås den 17 maj och tas ned 8 juni

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning

Kungörelser

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.