Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Allmänna utskottet 14 augusti anslås 16 augusti och tas ned 9 september

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande. 

Finns det aktuella kungörelser, så visas de ovanför denna text.

Underrättelse

Finns det aktuella underrättelser, så visas de ovanför denna text.