Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Allmänna utskottets protokoll den 5 september anslogs 7 september och tas ner den 1 oktober

Bildningsutskottets protokoll den 3 september anslogs 7 september och tas ner den 1 oktober

Socialutskottets protokoll den 4 september anslogs 7 september och tas ned den 1 oktober.

Kommunfullmäktiges protokoll den 3 september anslogs 6 september och tas ned 28 september.

Valnämndens protokoll den 22 augusti anslogs 24 augusti och tas ned den 17 september.

Kommunstyrelsens protokoll den 21 augusti anslogs 23 augusti och tas ned 14 september.

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de längst upp till höger på den här sidan.