Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Allmänna utskottet 20 maj anslås 25 maj och tas ned 16 juni

Socialutskottet 19 maj anslås den 20 maj och tas ned den 11 juni

Bildningsutskottet 18 maj anslås den 20 maj och tas ned den 11 juni

Överförmyndarnämnden 18 maj anslås den 20 maj och tas ned den 11 juni

Miljö- och bygglovsnämnden 18 maj anslås den 25 maj och tas ned den 16 juni

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Kungörelse om att detaljplan del av Holmby har vunnit laga kraft

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.