Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Allmänna utskottet 15 januari anslås 16 januari och tas ned 7 februari

Socialutskottet 14 januari anslås 15 januari och tas ned 7 februari

 

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Finns det aktuella kungörelser, så visas de ovanför denna text.

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.