Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Socialutskottet 16 juli anslås 16 juli och tas ned 7 augusti

Drift- och servicenämnden 29 maj anslås 2 juli och tas ned 24 juli

Allmänna utskottet 26 juni anslås 1 juli och tas ned 23 juli

Kommunstyrelsen 26 juni anslås 28 juni och tas ned 22 juli

Socialutskottet 25 juni anslås 28 juni och tas ned 22 juli

Kommunstyrelsen 26 juni § 167 anslås 26 juni och tas ned 18 juli

Allmänna utskottet 26 juni omedelbart justerade §§ 86-88 samt
§ 93  
anslås 26 juni och tas ned den 18 juli

Miljö- och bygglovsnämnden 24 juni anslås 27 juni och tas ned 19 juli

Bildningsutskottet 17 juni anslås 20 juni och tas ned 12 juli 

Kommunfullmäktige 17 juni anslås 19 juni och tas ned 12 juli

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande. 

Finns det aktuella kungörelser, så visas de ovanför denna text.

Underrättelse

Granskning för förslag till upphävande av detaljplan Hensgård 1:2 med flera, Sunne kommun, Värmlands län.

Granskningstiden är 3 juli till 24 juli 2019.