Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Bildningsutskottet 5 mars 2018
Anslaget sätts upp 13 mars och tas ned 4 april

Allmänna utskottet 7 mars 2018
Anslaget sätts upp 9 mars och tas ned 3 april

Socialutskottet 6 mars 2018
Anslaget sätts upp 9 mars och tas ned 3 april

Kommunfullmäktige 5 mars 2018
Anslaget sätts upp 8 mars och tas ned 3 april

Kommunstyrelsen 5 mars 2018
Anslaget sätts upp 6 mars och tas ned 28 mars

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de ovanför den här texten.