På kommunens anslagstavla hittar du tillkännagivanden om sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Här finns också information om justerade protokoll och inbjudan till granskning av föreslagna detaljplaner.

Justerade protokoll

Bildningsutskottet 8 januari 2018
Anslaget sätts upp 12 januari och tas ned 5 februari

Allmänna utskottet 10 januari 2018
Anslaget sätts upp 12 januari och tas ned 5 februari

Socialutskottet 9 januari 2018
Anslaget sätts upp 12 januari och tas ned 5 februari

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning