Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Kommunstyrelsen 6 april anslås den 9 april och tas ned den 3 maj

Bildningsutskottet 22 mars anslås den 26 mars och tas den den 19 april

Allmänna utskottet 24 mars anslås den 26 mars och tas ned 19 april

Socialutskottet 23 mars anslås den 26 mars och tas ned 19 april

Kommunfullmäktige 22 mars anslås den 24 mars och tas ned 15 april

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär laglighetsprövning

Kungörelser

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.