Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Överförmyndarnämnden den 18 mars anslås den 21 mars och tas ned 12 april

Hjälpmedelsnämnden i Värmland den 7 mars anslås den 20 mars och tas ned den 11 april

Socialutskottet den 12 mars anslås den 15 mars och tas ned den 8 april

Allmänna utskottet den 13 mars anslås den 14 mars och tas ned den
5 april

Bildningsutskottet den 11 mars anslås den 14 mars och tas ned den 5 april

Valnämnden den 5 mars anslås den 11 mars och tas ned den 2 april

Kommunstyrelsen den 26 februari anslås den 28 februari och tas ned den 22 mars

Drifts- och servicennämnden den 31 januari anslås den 28 februari och tas ned den 22 mars

Miljö- och bygglovsnämnden den 18 februari anslås den 25 februari och tas ned den 19 mars

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de längst upp till höger på den här sidan.