Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

 

Bildningsutskottet 18 juni
Anslaget sätts upp 21 juni och tas ned 13 juli

Kommunfullmäktige 18 juni
Anslaget sätts upp 20 juni och tas ned 12 juli

Överförmyndarnämnden 18 juni
Anslaget sätts upp 19 juni och tas ner 10 juli

Kommunstyrelsen 13 juni
Anslaget sätts upp 13 juni och tas ned 5 juli

Kommunstyrelsen 5 juni
Anslaget sätts upp 7 juni och tas ned 29 juni

Hjälpmedelsnämnden i Värmland 25 maj
Anslaget sätts upp 4 juni och tas ned 26 juni

Valnämnden 22 maj
Anslaget sätts upp 31 maj och tas ned 25 juni

Kommunstyrelsen 28 maj
Anslaget sätts upp 31 maj och tas ned 25 juni

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser och tillkännagivanden

Fler nyheter

Kungörelse

En kungörelse är ett gammalt formellt namn för att berätta, tillkännage något som många behöver få veta. Ordet används i officiella sammanhang och är rättsligt bindande.

Finns aktuella kungörelser visas de ovanför den här texten.