Rösträkning börjar på valdagen direkt efter att vallokalerna har stängt .

Länsstyrelserna utför den slutliga rösträkningen. Läs mer under rubriken Länkar. Alla röster som räknats på valnatten, räknas ännu en gång och länsstyrelserna redovisar även antal röster för alla partier samt personröster.

Resultaten publiceras på  Valmyndighetens webbplats (www.val.se) i takt  med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna. För länkar till bland annat Valmyndighetens webbplats, se under rubriken Länkar.

Valnämnden (se under rubriken Kontakt och rubriken Länkar) i varje kommun räknar de sena förtidsrösterna vid en  uppsamlingsräkning. Resultatet av uppsamlingsräkningen redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats. Även rösterna från  uppsamlingsräkningen transporteras sedan till länsstyrelserna för en andra  räkning.

När länsstyrelserna är färdiga med räkningen av samtliga röster för riksdagsvalet fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som  tar plats i riksdagen. 

Länsstyrelserna fastställer sedan resultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige.

Samtliga val brukar vara färdigräknade ungefär två veckor efter valdagen.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne