Tillgänglighetsrådet är en av de rådgivande grupper som kommunen har ständig dialog med. Rådets främsta uppgift är att samla in och förbereda frågor från de olika handikapporganisationerna.

Ungefär fyra gånger per år sammanträder tillgänglighetsrådet. Till rådet finns en referensgrupp, som träffas före varje råd, dit samtliga handikappföreningar är välkomna med representanter. Referensgruppen utgör navet i tillgänglighetsrådets verksamhet. Den har som sin främsta uppgift att samla in och förbereda frågor från de olika handikapporganisationerna.

Sunne kommuns tillgänglighetsplan hittar du under rubriken Dokument.

Kontakt

Marianne Åhman
miljö- och bygglovsnämnd ordf, kommunfullmäktige, tillgänglighetsråd ordf
E-post: marianne.ahman@sunne.se
Tel: 0565-162 13, 070-512 93 67
Adress: Lövnäsvägen 21 , 686 35 Sunne