Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Du är välkommen att lämna ett medborgarförslag!

Medborgare, det vill säga folkbokförda i Sunne kommun, får väcka ärenden i kommunfullmäktige. Att lämna medborgarförslag är ett sätt om du vill göra din röst hörd i kommunens högsta beslutande instans. Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt av en nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige.

Du kan lämna in ett medborgarförslag på flera sätt

 • Fyll i formuläret nedan som skickas direkt till kommunkansliet
 • Utforma ditt medborgarförslag på eget vis och skicka/lämna in till kommunkansliet

Ditt medborgarförslag ska lämnas in, e-postas eller postas till Sunne kommun. Adressen ser du under rubriken Kontakt. Under rubriken Medborgarförslag - reglerna i korthet finner du information om hur ett medborgarförslag ska vara utformat och vad som händer när vi har fått ditt förslag. Utförligare regler för medborgarförslag finns i kommunfullmäktiges arbetsordning. Den hittar du under rubriken Dokument.

Tänk på:

 • Beskriv ditt förslag lite närmare än bara med en förslagsmening
 • På så sätt kan utredningen inriktas närmare mot hur du har tänkt att förslaget ska genomföras
Medborgarförslag, rubrik
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer och Ort
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Förslaget
  
Datum
 

Kontakt

Skicka in ditt medborgarförslag till:
Sunne kommun
1. Kommunfullmäktige
686 80 Sunne
Märk din skrivelse med Medborgarförslag.

Länkar

Medborgarförslag - reglerna i korthet

Är du folkbokförd i Sunne kommun får du väcka ärende i fullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag.

Ett medborgarförslag ska:

 • Vara skriftligt
 • Ha beteckningen medborgarförslag
 • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det
 • Lämnas minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde
 • Bestå av ett ämne per förslag

För att behandlas av fullmäktige måste medborgarförslaget:

 • Ligga inom fullmäktiges befogenhetsområde
 • Inte röra myndighetsutövning eller vara odemokratiskt eller innebära någon form av diskriminering

Beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnades.