I Sunne kommun ska du kunna känna dig trygg, både som boende och som politiker. Du kan minska risken att bli utsatt för hot och trakasserier genom att skaffa dig kunskaper om vilka risker som finns, hur de kan förebyggas och var du får hjälp.

Trygg politiker 

För att öka din och din familjs trygghet har vi en kort webbaserad utbildning. Den ger dig många bra tips. Du kan gå den på datorn eller din iPad. I högerspalten finns länken för att starta utbildningen som tar cirka 10-15 minuter.

Acceptera aldrig hot, våld eller trakasserier mot dig eller din familj 

Det är viktigt att anmäla när något händer, för att få hjälp, men också för att sätta ned foten och markera mot hot och våld och för demokratin. Ändå väljer många att inte anmäla när de blivit utsatta. Kanske för att de inte vet vart de ska vända sig eller för att de tycker att det här ska de väl tåla.

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Anmäl hot

Hot ska alltid i första hand anmälas direkt till polisen telefon: 114 14.

Därefter informeras det egna partiets lokala kontaktperson.