Reningsverken är utformade för att rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Den biologiska reningen kan skadas och i värsta fall slås ut om giftiga ämnen från industriella utsläpp når reningsverken.

För att få renare vatten och bättre kretslopp måste du som är företagare hjälpa till att följa de regler som finns, där det spillvatten som ni släpper ut ska vara av hushållskaraktär.

Framförallt är det tillförsel av metaller och kemikalier som tillhör Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO som är i fokus uppströmsarbete.

Läs mer om olika verksamheters påverkan under rubrikerna Dokument och Länkar

Kontakt

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14, 070-665 21 44
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Länkar