Reningsverken är utformade för att rena spillvatten av hushållskaraktär. Den biologiska reningen kan skadas och i värsta fall slås ut om giftiga ämnen från industriella utsläpp når reningsverken.

För att få renare vatten och bättre kretslopp måste du som är företagare hjälpa oss att följa de regler som finns, där det spillvatten som ni släpper ut ska vara av hushållskaraktär.

Framförallt är det tillförsel av metaller och kemikalier som tillhör gruppen utfasningsämnen i  Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO och på SIN-list som är i fokus i vårt  uppströmsarbete. 

Läs mer om olika verksamheters påverkan under rubrikerna Dokument och Länkar

Kontakt

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne