Här får du information om när du behöver ansöka om rivningslov hos kommunen. Du söker rivningslov på samma blankett som när du söker bygglov.

Det krävs i regel rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan. Se plan- och bygglagen 9 kapitlet 10 §.

Ansökan om rivningslov och anmälan om rivning gör du på samma blankett som när du söker bygglov. Se under rubriken Dokument.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Kontakta oss för bokning av besökstid