Här finns information om bygglovhantering och planering. Hos oss får du hjälp med ärenden som gäller fysisk planering, bygglov, lokaliseringsprövningar med mera.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Gammalt fönsterArkitektonisk granskning och rådgivning i samband med bygglovgivning (byggnader, anläggningar, skyltar med mera)
  • Lokaliseringsprövningar (Får jag bygga på den här platsen?)
  • Strandskyddsdispenser (byggande i strandnära lägen)
  • Frågor om handikapptillgänglighet
  • Rivnings- och marklov
  • Kontrollansvarig, kontrollplan, start- och slutbesked, tekniskt samråd med mera

Bygglovsärendet kan ta tid

Har du tänkt att söka bygglov eller behöver annan hjälp av vår bygglovingenjör under hösten? På grund av personalbrist under hösten 2017 kan vår  bygglovingenjör vara svår att nå på telefon och att handläggningen av ditt ärende kan ta extra lång tid.  I januari 2018 har vi återigen två bygglovingenjörer på plats som kan hjälpa dig!

Enheten för miljö, plan och bygg ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Om du inte hittar det du söker på våra sidor är du välkommen att kontakta  oss. Kontaktinformation finns i högerspalten.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besökstider miljö- och byggenheten
Du är välkommen att besöka miljö- och byggenheten förmiddagar
kl 8-12. Med telefon når du oss som vanligt hela dagen. 
Ring på direkttelefon eller kontakta kommunväxeln 0565-160 00.