Här finns information om bygglovhantering och planering. Hos oss får du hjälp med ärenden som gäller fysisk planering, bygglov, lokaliseringsprövningar med mera.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Gammalt fönsterArkitektonisk granskning och rådgivning i samband med bygglovgivning (byggnader, anläggningar, skyltar med mera)
  • Lokaliseringsprövningar (Får jag bygga på den här platsen?)
  • Strandskyddsdispenser (byggande i strandnära lägen)
  • Frågor om handikapptillgänglighet
  • Rivnings- och marklov
  • Kontrollansvarig, kontrollplan, start- och slutbesked, tekniskt samråd med mera

Bygglovsärendet kan ta tid

Har du tänkt att söka bygglov eller behöver annan hjälp av våra bygglovingenjörer. Tänk på att vara ute i god tid. Ärendet kan ta tid

Miljö- och byggenheten ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Om du inte hittar det du söker på våra sidor är du välkommen att kontakta  oss. Kontaktinformation finns i högerspalten.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besökstider miljö- och byggenheten
Kontakta oss för bokning av besökstid.
Ring på direkttelefon eller kontakta kommunväxeln 0565-160 00.