Äldrelinjen är till för äldre som längtar efter någon att prata med och är är bemannad av utbildade volontärer

Äldrelinjen

Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16. Samtalet kostar dig en markering.

Kontakt

Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16. 

Ett annat slags samtal

Hjälp och stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk och våld

Kontakter för familj eller för barn, unga och vuxna i en svår situation. Du får hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu.
Till sidan med kontakter för hjälp och stöd