Sunne kommun vill underlätta för företagen

2020-03-26

Sunne kommun inför åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Vi uppmanar till att stödja handeln och företagen lokalt och samtidigt följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sunne kommun inför följande åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Kommunen följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma.

  • Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillsyn inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i. Syftet är också att minimera smittspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kommunen kan bevilja anstånd med betalningen efter ansökan.
  • Alla leverantörsfakturor hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras

  • Sommarsäsongen för uteserveringar är normalt 13 april till 9 oktober. Tidsgränsen är nu flexibel. Företagaren behöver dock ansöka om tillstånd hos polisen

  • Om intresse finns bland företagen i centrum att anordna gatuförsäljning utanför egen butik ska kontakt tas med Leif Jansson, trafik och park, Sunne kommun. Detta är avgiftsfritt

  • Företagen i Sunne kan alltid vända sig till kultur- och näringslivsenheten med specifika frågor om företagandet. Bland annat finns goda exempel på kreativa initiativ som bygger på sociala medier. Här erbjuder enheten starthjälp. Samlad information finns via den här länken till sunne.se

  • Livsmedelsbutiker har möjlighet att erbjuda hemsändning av varor. Sunne kommun ersätter butiken med ett fast belopp. Hemsändningen är till för konsumenter i gles- och landsbygd som har svårt att själva ta sig till butiken. Hemsändning är till för året-runt-boende och den enskilde ansöker hos sin butik. Varorna levereras av livsmedelsbutiken. Information om hur man ansöker finns via den här länken till sunne.se

  • Företagen i Sunne kunde fram till början av 2022 söka anstånd med betalning, eller uppdelning av betalning, av fakturor utställda av Sunne kommun. Detta var ingen generell åtgärd – varje enskilt fall bedömdes för sig. 

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Maria Nordmark
Turismutvecklare
E-posta Maria Nordmark
0565-164 05 
072-201 35 12 
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne