Corona innebär färre larm till räddningstjänsten

2020-03-25

För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp.

Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne.  Räddningstjänsten åker alltså inte ut på IVPA-larm när det finns misstanke om Coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Bedömningen gör SOS Alarm.

IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:

  • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
  • Andningsstopp, eller misstanke om detta
  • Svåra trauman

-  Räddningstjänsten behöver i nuläget fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner.

Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare.

Kontakt

Peter Bergström
Räddningschef
E-post: peter.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-301 40 79
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne