Befarad trängsel i kollektivtrafiken när skolan drar igång

2020-08-13

Det befaras bli trängsel i kollektivtrafiken när skolan drar igång igen. För att minska smittspridning av coronaviruset gör Region Värmland åtgärder ombord på tåg och bussar. Eget ansvar behöver tas om vi ska hålla ner smittspridningen.

En av åtgärderna är att antalet resenärer begränsas per fordon för att avstånden ska kunna hållas. Det innebär en komplicerad situation i kollektivtrafiken, eftersom många reser till jobb och skola vid ungefär samma tider.

Kan du resa på annan tid eller annat sätt?

Baserat på statistik från tidigare år har Värmlandstrafik identifierat ett mycket högt tryck på ett antal turer. Är en av turerna i listan den du normalt brukar resa med? Se i så fall över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt. Du hittar turerna på Värmlandstrafiks webbplats i länken till höger.

För att undvika trängsel i bussar och tåg skulle det krävas fler fordon, vilket Värmlandstrafik inte har tillgång till. Konsekvensen kan därför bli att några nekas att åka med på grund av platsbrist.

Värmlandstrafik uppmanar vårdnadshavare, vars gymnasieelever brukar åka med en buss till skolan som ofta blir fullsatt, att se över hens resmöjligheter. Går det att cykla eller gå till skolan? Kan det fungera att ta en tidigare buss?

Glesar ut i skolmatsalarna

Alla behöver hjälpas åt att hålla avstånd och minska belastningen på kollektivtrafiken, för att minimera risken för smittspridning under de speciella omständigheter som råder.

- Skolorna i Sunne är väl förberedda inför starten. Vi har glesat ut i matsalarna, justerat lunchtider och portionerar ut maten, säger Anna Ullenius, biträdande skolchef i Sunne kommun.

Hjälp till att minska smittspridningen

En viktigt påminnelse till oss alla är att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi håller smittspridningen nere.

  • Tänk på hur du hälsar - att hålla avstånd är mycket viktigt för att bromsa smittspridningen, undvik därför kramar och närkontakt
  • Tänk på hur du tar dig till och från skolan - om det är möjligt, cykla eller gå gärna för att hjälpas åt att minska trängsel i kollektivtrafiken
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk