Från 29 maj kan du boka tid för besök utomhus på det boende där du har en anhörig. Sedan mitten av mars råder annars besöksförbud på Sunne kommuns äldreboenden. 30 april tog regeringen samma beslut. Det gäller för närvarande fram till 31 augusti.

För dig som bor på äldreboende

Som boende får du samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner kring måltider och aktiviteter är förändrade.

Läkarbesöken fortsätter som vanligt. Vi försöker undvika läkarbesök som inte är akuta, eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går.

Flytt till och emellan äldreboenden

Så länge besöksförbud råder genomförs inga flyttar mellan äldreboenden. Om en boende har beslut om flytt mellan två äldreboenden verkställs inte beslutet så länge besöksförbud råder. Innan en flytt erbjuds alltid visning av rummet.

För dig som har en anhörig på ett äldreboende

30 april beslutade regeringen om besöksförbud på landets äldreboenden. Beslutet gäller för närvarande perioden 1 april-31 augusti. Sunne kommun tog beslut om besöksförbud redan i mitten av mars.

Sedan 29 maj kan du boka tid för att besöka anhöriga/närstående utomhus.

Rutiner för besök i coronatider

Från fredag den 29 maj kan du boka tid för besök på det boende där du har en anhörig/närstående. Besöket sker utomhus i paviljong med trädgårdsgrupp och en plexiglasskiva monterad mellan besökaren och den boende.

Så här ser rutinen ut. För att minska smittspridningen behöver vi hjälpas åt genom att hålla oss till nedanstående punkter;

  • Personalens instruktioner och anvisningar samt denna rutin ska följas vid besöket
  • Max två anhöriga per besök, i första hand de som vanligtvis besöker sin närstående. Om barn närvarar vid besöket ansvarar vårdnadshavaren/besökaren för att barnet sitter på rätt sida av plexiglaset
  • Inga besökare får ha förkylningssymptom, alla ska vara friska
  • Fysisk kontakt med närstående eller vistas på samma sida av plexiglaset är inte tillåtet.
  • Vid besöket är det inte tillåtet att ha med förtäring.

Läs mer om upplägget för ditt besök

För att förhindra spridning av covid-19 vädjar Sunne kommun till dig om att inte på egen hand bestämma träff med din anhöriga utanför äldreboendet.

Du kan också ha kontakt med din anhörig på andra sätt, genom exempelvis telefonsamtal eller skicka vykort.

I mån av tid kan personalen hjälpa till med videosamtal till anhöriga. Hör av dig till den avdelning där du har en närstående så ringer vi upp i messenger-appen med video.

Besök på boendet av särskilda skäl

Om du befinner dig i en situation som gör att ett besök på boendet är väldigt viktigt, exempelvis i livets slutskede, ska du ta kontakt med enhetschefen/omvårdnadsansvarig sköterska. Tillsammans kan vi då komma fram till en lösning på hur besök kan gå till.

Ge eller lämna saker till din anhöriga

Om du vill lämna saker till din anhöriga, ring och förbered enheten. Personal kan hämta upp det du vill lämna i entrén. 

Kontakt med äldreboendet

Du kan alltid ringa till boendet där din anhöriga bor för att få information om läget. Du kan också hålla dig uppdaterad här på sunne.se