Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Tillsammans behöver vi göra det vi kan för att minska smittspridningen av coronavirus.

Nya åtgärder för att begränsa smittspridningen

Stanna hemma om du är sjuk 

Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. 

Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Håll avstånd och avstå resor

Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus. Avstå/undvik resor

Tvätta händerna ofta

Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Stanna hemma även vid milda symtom

Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar

Allas ansvar att förhindra smitta

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
  2. markera avstånd på golvet
  3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
  4. håll digitala möten
  5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
  6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Uthållighet viktigt

Uthållighet är viktigt. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. 

Håll avstånd till varandra. Jobba hemifrån. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Ring 1177 om du har varit i kontakt med smittan och har symtomBesök inte någon vårdinrättning, kontakta alltid 1177 först.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset, det är det nationella informationsnumret. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 112 vid akut tillstånd

Röda Korsets stödtelefon