Den 26 maj 2019 är det EU-val i Sverige.

EU och Europaparlamentet

EUflaggan

Vart femte år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet.

Tid och plats för röstning på valdagen, 26 maj

Klockaregården Fryxellska skolan i före detta matsalen
Leran Skäggebergsskolan fritids
Åmberg Brogården särskilt boende
Brobyäng Hagen särskilt boende
Gräsmark

Gräsmarks skola

Södra Borgeby Torsbergs bygdegård
Rottneros Rottneros före detta skola i gymnastikhallen
Stöpafors Klättenskolan
Västra Ämtervik Svensby skola
Östra Ämtervik Prästbol skola
Lysvik Bygdens hus

Öppettider på valdagen är klockan 8 - 21 för alla vallokaler. 

Förtidsröstning

Röstningslokal för förtidsröstning är Frykensalen i biblioteket i Sunne. Tider informerar vi om i april när valnämnden har tagit beslut om detta.  

Sveriges riksdags EU-information

EU-informationen har riksdagens uppdrag att informera om EU. Se under rubriken Länkar.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne