Söndag den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Du kan förtidsrösta från och med 22 augusti.

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Till alla som finns med i röstlängden (alla som får rösta) skickas ett röstkort. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Alla röstberättigade som bor i Sverige ska ha fått sina röstkort senast 22 augusti. Du kan förtidsrösta från och med 22 augusti och till och med valdagen.

Under Vallokaler och förtidsröstning finns information till dig om var och när du kan rösta.

Du hittar mer information i menyn och under rubriken Länkar.

Använd din rösträtt

Riksdagsval görs vart fjärde år. Ta vara på din demokratiska rättighet att rösta, vilket inte är självklart i hela världen.

Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i exempelvis riksdagsval, landstingsval och folkomröstningar. Det finns också andra sätt att påverka. Se under rubriken Länkar.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne