En borgerlig vigsel är precis som ett kyrkobröllop rättsligt bindande. Vigselceremonin sker utan religiösa inslag och utförs av en vigselförrättare. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Blommor

Länsstyrelserna utser vigselförrättare för kommunerna och har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare. Du kan även kontakta Sunne kommun för de uppgifterna.

Se rubrikerna Kontakt och Länkar för mer information

  • Ta kontakt med vigselförrättare för tidsbokning.
  • Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. 
  • I samband med vigsel ska även anmälan om efternamn göras till Skatteverket

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Kontakt

Vakant
Registrator
Tel: 0565-160 11
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Ola Persson
kommunfullmäktige
E-post: ola.persson@sunne.se