Utvärdering av tillgängligheten i Sunne

2019-11-19

2018 gjordes en undersökning och en inventering om hur det är att bo och leva i Sunne med en funktionsnedsättning. Vi söker nu dig som kan svara på frågor om du upplever någon förändring eller förbättring av tillgängligheten efter det.

Uppföljning av projektet: En stad för alla

I projektet” En stad för alla” genomfördes en enkät om hur det är att leva och bo i Sunne, en workshop och en enklare inventering. I workshopen tog deltagarna fram fyra åtgärdsförslag gällande tillgänglighet som skulle genomföras under 2018 och 2019.

Nu görs en enkel uppföljning av dessa förslag, med hjälp av en ny enkät.

OBS! Tiden för att fylla i enkäten är utgången. Enkäten var möjlig att fylla i till och med den 18 december 2019. 

Enkäten riktar sig till personer med funktionsvariationer. Den handlar om hur du upplever att det har skett någon förändring eller förbättring av tillgängligheten, enligt förslagen som kom fram i projektet ”En stad för alla”.

 


Vi tackar för din medverkan!

Kontakt

Per-Anders Öhrn
Centrum för Tillgänglighet
Hantverkaregatan 12
702 17 Örebro
076-8117100
webbplatsen centrum för tillgänglighet 
Facebook centrum för tillgänglighet