Information om hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen sunne.se. En kombination av teknik, redaktionellt arbete och tydliga texter.

Vårt mål är att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på sunne.se oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används.
Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen.
Du kan läsa mer om tillgänglighet på sunne.se på sidan tillgänglighetsredogörelse 

Uppläsning och navigering

På webbplatsen finns en funktion för att få textinnehåll uppläst. Det går också bra att hoppa över upprepat innehåll och navigera med tabbtangenten och använda kortkommandon. 
Läs mer på sidan Lyssna och navigera.

Rätt redigerat ger rätt resultat

Tillgänglighet beror inte bara på tekniska aspekter. Tillgänglighet handlar också i hög grad om att alla redaktörer  använder format och funktioner på rätt sätt när de jobbar med innehållet på webbplatsen. Det ingår i den webbredaktörsutbildning som alla redaktörer ska delta i. 

Klarspråk

Att vår webbplats är tillgänglig för alla beror också på hur vi formulerar oss i texten. Alla ska kunna ta del av våra texter oberoende av vem man är, var man är eller hur man är. 
Information om hur och varför vi ska skriva lättläst, tydligt och  begripligt ingår också i utbildningen av våra webbredaktörer. 

Hör gärna av dig

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och uppskattar om du vill höra av dig för att berätta för oss om innehåll där vi kan vi bättre.
Kanske kan din hjälp vara den pusselbit som fattades och därmed till hjälp för andra.

Hittar du några brister är vi tacksamma om du berättar det för oss så att vi kan rätta till det.