Personalpolitiken styrs av Sunne kommuns värdegrund respekt, utveckling och professionalism.

Personalenheten tar hand om alla personalärenden i Sunne kommun.
Här kan du läsa mer om Sunne som attraktiv arbetsgivare.

Kontakt

Dan Levin
Personalchef
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Mats Svärdsén
Hälsokonsulent
E-post: mats.svardsen@sunne.se
Tel: 0565-162 37
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Personal, länkar