På Sunne kommuns IT-enhet hanteras
- Teknisk plattform
- IT-drift
- IT-utveckling

Kontakt

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikation stab, 686 80 Sunne