Kommun

Här hittar du alla skolor och vår barnomsorg. Miljö- och byggenheten, räddningstjänsten, vård och omsorg och individstöd. Information om vatten, avlopp och avfall, viktiga styrdokument, politiken och fakta om Sunne kommun.

Visioner och kommunfakta

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.
Det är visionen för kommunstrategin 2014-2025, som ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Tre arbetstrategier som ska hjälpa oss att nå visionen: 
tillgänglighet, medskapande och mångfald.

Vi har också definierat fyra prioriterade områden som är särskilt viktiga att arbeta med:
livskvalitet, hållbar kommun, livslångt lärande samt näringsliv och arbete

Läs mer om kommunstrategin för 2014-2025 här