Minska risken för smittspridning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av Coronaviruset, covid-19, är mycket hög i Sverige. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning och på att skydda de äldsta och sköraste. Vi behöver hjälpas åt och ta ansvar

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Minimera sociala kontakter

Vård och omsorg samt individstöd i Sunne kommun söker extrapersonal.
Anmäl ditt intresse här