Steg för steg växer nya mötesplatsen för Sunnebor och besökare fram på Mejeriängen, vid Frykensundet i centrala Sunne.