Planerna för en innehållsrik mötesplats på Mejeriängen i centrala Sunne håller på att formas i Leaderprojektet Sagan om Sunne 2.0. Sommaren 2019-2020 växer mötesplatsen fram. Se bildspelet som du hittar i vänsterspalten.

Sagan om Sunne 2.0 blir verklighet tack vare projektmedel från Leader Växtlust på 1,8 miljoner kronor.

Sunne har potential att öka besöksnäringens och handelns omsättning genom att knyta ihop besöksmålen som finns utspridda i kommunen med Sunne centrum. Det pekar både en handelsutredning från 2015 samt en besöksnäringsutredning från 2016 på.

– Vi ska göra våra stora besöksmål synliga i centrum genom att skapa en ny mötesplats. Det är vårt sätt att möta utmaningarna från e-handeln och den disruptiva utveckling som väntas när en e-handelsjätte som Amazon etablerar sig i Sverige. Vi vill ge människor anledning att tillbringa mer tid i Sunne centrum, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare och projektledare för Sagan om Sunne 2.0.

Efterlängtad mötesplats i centrum

Miljön vid Frykensundet – Mejeriängen – blir mötesplatsen där exempelvis Rottneros park, Alma Löv museum, Mårbacka och Västanå teater ska växa fram och bli synliga.

Den befintliga lekparken och pumptrackbanan ska kompletteras med skateboardramp och utegym.
– Alla ska känna sig välkomna här – både besökare och lokalbefolkning. Platsen ska locka till rörelse och kulturupplevelser. Vi ska ha trevliga grillplatser, solstolar och bänkar uppställda för att bjuda in till möten och samtal.

Ett utpekat stråk ska leda besökaren från mötesplatsen mot Teatertorget och handeln i centrumkärnan. Stråket ska innehålla skyltar med information om Sunnes historia och våra kulturprofiler. Skyltarna ska återkomma vid intressanta byggnader. För den som vill ha en lättare stadsvandring skapas även en ”kulturstig” i centrum.

– Vi ska också bygga vidare på de uppskattade ordspråken i Sunnes rabatter och sätta upp permanenta skyltar med tydlig anknytning till Sagan om Sunne. Vi hoppas att de inbjuder till att fotografera och på så sätt sprider besökarna Sagan om Sunne vidare via sociala medier.

Den fysiska miljön ska kompletteras med en digital app där vandringsstigarna finns på minst två språk.

Appen har börjat fyllas med innehåll. Där ska finnas en evenemangskalender och olika interaktiva vandringsturer med guide. Ett sätt att erbjuda turistinformation dygnet runt.

Knyter ihop Sunnes historia

– Sunne centrum ska bli ett spännande besöksmål där vi knyter ihop vår historia. Vi gör verklighet av drömmen vi haft om Sagan om Sunne 2.0. Det känns väldigt inspirerande och är en viktig utveckling!

Sagan om Sunne 2.0 pågår under 2019 i samverkan med centrumföreningen MittSunne, Fryksdalens sparbank, Västanå teater, Alma Löv museum, Rottneros park och Mårbacka minnesgård.

– Otroligt kul att det här händer! Vi får en naturlig mötesplats för alla åldrar - en samlingspunkt i centrum som vi har saknat. Mitt Sunne la en grundplåt till lekplatsen för något år sedan och till en pumptrack i somras. Nu går kommunen in som en god sponsor och skapar ett vardagsrum för Sunnebor och besökare, säger Lars Ramström, ordförande i Mitt Sunne.

Dialog och idéinhämtning

I möten med besöksnäringen och workshops tillsammans med handeln och Mitt Sunne-företagen diskuteras hur området kan användas.

I Sagan om Sunne 2.0 ska besöksmålen locka till varandra. De idéskisser som finns för Mejeriängen ställs ut på biblioteket så att Sunneborna kan lämna idéer och synpunkter. Samtidigt funderar de ansvariga för besöksmålen på hur de vill gestaltas på mötesplatsen.

– Vi får se vilka visioner som passar bäst att genomföra. Så fort tjälen börjar gå ur marken är målsättningen att det ska börja byggas på Mejeriängen. Förhoppningen att det ska vara klart lagom till sommaren.

Projektet finansieras av 1,8 miljoner kronor som Sunne kommun kommun sökt och fått från Leader-kontoret och EU:s landsbygdsfond. Dessutom bidrar Fryksdalens Sparbank och Mitt Sunne med 100 000 respektive 70 000 kronor.

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Lämna gärna in synpunkter via e-post till Kristina Lundberg (se ovan) eller via brevlådan som finns på biblioteket i Sunne.