SINK – Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun. Med hjälp av SINK-projektet har Sunne kommun stärkt integrationsarbetet för nyanlända kvinnor.

Sunne kommun har drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället och med stöd av §37a-medel från Länsstyrelsen Värmland. Projektet pågick från 1 september 2017 till 31 augusti 2018.

Social integration

Sunne kommun har via projektet SINK (Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun) stärkt integrationsarbetet för nyanlända kvinnor. Kommunen fick statligt bidrag från länsstyrelsen för att driva projektet.

Så här har vi jobbat:

  • Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv
  • Vi ville få nyanlända tjejer och kvinnor att komma ifrån isolering i hemmen. Vi ville skapa en mötesplats med tillfälle för dem att prata svenska och hitta nya vänner. Alla kvinnor och tjejer i Sunne hälsades varmt välkomna till Vägvisaren på söndagarna. Även svenskfödda kvinnor och tjejer var inbjudna
  • Vi hade lagt mötena på söndagar när männen oftast är hemma, så att kvinnorna skulle kunna komma till Vägvisaren utan barn. Ambitionen var att skapa lite tid och utrymme för dem utanför familjen

Volontärer på SINK

Varje söndag deltog två volontärer från ideella föreningar och civilsamhället samt två medhjälpare; en kvinna från Syrien och en från Afghanistan. Det är viktigt med social integration, att umgås, få nya kontakter och vänner.

Många olika aktiviteter erbjöds varje söndag; både roliga och nyttiga. Det var allt ifrån dans (zumba, bugg, syrisk och afghansk dans) till yoga, handarbete och bakning. Projektet hade ett återkommande inslag. Det var sång och musik med musikpedagog Caroline Eriksson Wärme som körledare.

Vi utövade även olika sporter (styrketräning, bowling med mera). Trots pågående Ramadan deltog vi i Vårruset. Vi har gjort många utflykter och studiebesök. Under sommaren 2018 hade vi en simskola (intensivkurs) på Kolsnäs i Sunne. Ett mycket uppskattat inslag vilket resulterade i att deltagarna, tack var duktiga simlärare, idag kan simma.

SINK-deltagare på gymmet 

Föreläsningar om värdegrund

Tanken med projektet var också att ha en del föreläsningar om värdegrund, jämställdhet och demokrati. Vi informerade om svenska seder och traditioner och vise versa.

Vi bjöd in föreläsare från polisen, arbetsförmedlingen, socialen, tandläkaren, en barnmorska, första hjälpen, en modist, föreläsare om återvinning av material med mera.

Det var många aktiviteter på agendan: natur, hälsa, entreprenörskap, gemenskap, handarbete, kultur, trädgårdsarbete, jordbruk, skönhetsvård, samhällsinformation, bank och försäkringar. Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv.

Mycket lyckat projekt

Det blev ett mycket lyckat och uppskattat projekt. Sunne kommun har tack vare SINK lyckats få många kvinnor att bryta sin isolering och lämna hemmet för att träffa andra kvinnor och få egen tid. Detta har resulterat i att kvinnor som tidigare befann sig i utanförskap nu ingår i till exempel  etableringsprogrammet via arbetsförmedlingen. Det innebär i sin tur att de läser SFI (Svenska för invandrare) och SO (samhällsorientering). Projekt SINK har nåt sin målsättning: att få kvinnorna att känna sig delaktiga, inkluderade i samhället och att de ingår i ett sammanhang. De har fått nya kontakter och nätverk. Ambitionen var att kvinnorna skulle få stärkt självförtroende och större självkänsla.

Lära känna varandra under lättsamma former

Det var viktigt att lära känna varandra under lättsamma former. Deltagarna var från olika länder och kulturer (Syrien, Irak, Iran, Turkiet, Afghanistan, Nordsudan, Sydsudan, Kongo, Kenya, Lettland, USA, Tyskland, Thailand samt svenskfödda). Alla kategorier av kvinnor deltog.

Sunne kommun jobbar på många olika fronter med att få till en bra integration.

Här är en film om projektet SINK. Filmen är framtagen av Länsstyrelsen Värmland, som beskriver SINK som ett lyckat integrationsprojekt. 

Kontakt

Reception kommunväxel
E-post: vaxeln@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne