Våra mathantverkare blir fler och det är viktigt att vi hittar sätt att stötta dem för tillväxt.

Projektnamn

MaMa – Mat- och marknadsutveckling

Projektets syfte

Ökad lönsamhet och innovationsgrad inom livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling hos företagen. Detta ska leda till tillväxt och ökad sysselsättning i Värmland.

  • Projektägare: Nifa, Nordic Innovation Food Arena
  • Kontaktperson i Sunne: Kristina Lundberg
  • Medfinansiärer: Sunne kommun, Region Värmland, Länsstyrelsen, Karlstad kommun, övriga kommuner, företag
  • Omsättning (varav EU medel): 3 800 000 (Sunne kommun 30 000 på två år)
  • Projekttid: 20130101 - 20141231
  • Mer information. OBS på engelska:
    Nordic Innovation Food Arena

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne