Landsbygden är en fantastisk resurs för företagande och boende. I Sunne bor fler på landsbygden än i tätorten och företagarandan är stark. En resurs som landsbygdsrådgivare som kan stötta fler att våga starta och vilja växa är viktig.

Projektnamn

Företagsam landsbygd

Projektets syfte

I Värmland behövs ett aktivt arbete med att utveckla och stödja förutsättningarna för företagande och boende på landsbygden. Projektet "Företagsam landsbygd" ska därför arbeta aktivt för att bidra till en attraktiv landsbygd, detta för såväl företag, entreprenörer som boende för att tillsammans skapa en hållbar tillväxt i Värmland.

  • Projektägare: Hushållningssällskapet
  • Kontaktperson i Sunne: Kristina Lundberg
  • Medfinansiärer: Sunne kommun, EU, Region Värmland
  • Omsättning (Varav EU-medel): 11 982 000 (kommunen 908 000 på fyra år)
  • Projekttid: 20100501 - 20141231

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne