Dubbelkoll är ett projekt som vill titta på nya lösningar för kollektivtrafik för att bidra till hållbar utveckling genom att minska utsläppen av koldioxid.

Projektnamn: 2xkoll

En attraktivare kollektivtrafik i hela länet bidrar till förstorade lokala arbetsmarknadsregioner samt ökar chanserna att hitta rätt kompetens till företag och organisationer i länet.

Projektets syfte

Projektets syfte är att bidra till näringslivets utveckling och konkurrenskraft i hela Värmland genom att öka möjligheter till effektiv arbetspendling även i mer glest befolkade delar av länet. En attraktivare kollektivtrafik i hela länet bidrar till förstorade lokala arbetsmarknadsregioner samt ökar chanserna att hitta rätt kompetens till företag och organisationer i länet. Detta förväntas bidra till hållbar utveckling genom att minska utsläppen av koldioxid.

Projektet har även syftet att öka kollektivtrafikens attraktivitet samtidigt som företag och organisationer minskar sin totala miljöbelastning och därmed stärker sitt varumärke samt sin konkurrenskraft genom aktivt arbete för minskade resor med bil till och från arbetsplatsen.

  • Projektägare: Värmlandstrafik
  • Projektledare: Kathrin Steverding
  • Kontaktperson i Sunne: Anna Blomquist
  • Medfinansiärer: Sunne kommun, Säffle kommun
  • Omsättning (varav EU medel):
  • Projekttid: 2011-01-01—2014-12-31

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne